WYCIĘCIE ZMIAN SKÓRNYCH (chirurgicznego usunięcia brodawek, kaszaków, kępek żółtych, cyst, tłuszczaków, włókniaków, guzów lub innych zmian skórnych)

 

Informacja ogólna o zabiegu

Chirurgicznie leczone są zmiany przerostowe / rozrostowe skóry i tkanki podskórnej o charakterze łagodnym i złośliwym. Do najczęściej usuwanych zmian należą:

 1. Tłuszczak - łagodna zmiana tkanki podskórnej.
 2. Kaszak – torbiel zastoinowa gruczołu łojowego.
 3. Kępki żółte (żółtaki)  - guzki lub grudki  powstające w wyniku pobierania cholesterolu przez makrofagi.
 4. Brodawka  - grudkowa zmiana skórna, potocznie nazywana także kurzajką,
 5. Torbiel (cysta) – zamknięta jama wypełniona, płynem, gazem lub półstałym materiałem
 6. Znamiona barwnikowe (pieprzyki) – zmiany łagodne powstające z komórek barwnikowych skóry.
 7. Rak skóry – nowotwór złośliwy, który rozwija się z komórek naskórka.
 8. Czerniak skóry – nowotwór złośliwy, który rozwija się z komórek barwnikowych skóry (melanocytów). Często powstaje na podłożu zmian łagodnych np. znamion.

Zmiany skórne wycina się z powodów estetycznych i/ lub diagnostycznych.

 

Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej / zabiegu:

Wycięcie zmian skórnych i tkanki podskórnej wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym i zależy to od umiejscowienia, wielkości, ilości zmian i wieku pacjenta. Chirurg wykonuje cięcie wokół guzka/zmiany skórnej lub nad guzkiem/zmianą podskórną, wycina zmianę w całości lz zachowanym marginesem niezmienionej tkanki, Po czym zszywa ranę. Czasem konieczne jest pozostawienie w ranie drenu/ sączka. Na ranę zakłada się opatrunek. W zależności od wskazań możliwe jest przeprowadzenie badania histopatologicznego wyciętego materiału tkankowego.

Dalsza opieka pozabiegowa sprawowana jest ambulatoryjnie. Częstotliwość wizyt ustala lekarz opiekujący się Panią/Panem w poradni. Konieczna jest ścisła współpraca z lekarzem po zabiegu.

Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu zabiegu oraz okresu pozabiegowego powinniście Państwo być świadomi, że zabieg jest zawsze związanay z ryzykiem powikłań, zarówno tych wymienionych w dalszej części tej zgody, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia.

 

Opis innych dostępnych metod leczenia

Zmiany skórne można usuwać także metodą laserową lub kriochirurgiczną. Zabiegi przy pomocy lasera CO2 pozwalają na usunięciu zmian skórnych z pozostawieniem prawie niewidocznej-blizny.
Kriochirurgia jest skuteczną, bezkrwawą i bezpieczną metodą leczniczą. Polega na miejscowym, kontrolowanym niszczeniu chorej tkanki przez jej zamrażanie.

 

Dające się przewidzieć następstwa zabiegu:

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony całego zespołu  w czasie zabiegu i po niem może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu pozabiegowym u każdego pacjenta, jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych.

 1. Blizny – Każde postępowanie chirurgiczne powoduje powstawanie blizn, które czasami nie są ładne. Nieprawidłowe blizny mogą powstawać na skórze lub dotyczyć głębiej położonych tkanek. Blizny mogą mieć kolor różniący się od koloru otaczającej skóry. W celu korekcji tych blizn może być konieczne postępowaniue uzupełniające. Czasami dochodzi do powstawania małych skórnych torbieli w miejscu szwów.  
 2. Ból po zabiegu ustępuje po paru godzinach – Przewlekły ból jest bardzo rzadkim powikłaniem. Po lekach przeciwbólowych nie wolno prowadzić samochodu, nie wolno podejmować ważnych decyzji, nie wolno pić alkoholu.
 3. Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po zabiegu. Jeżeli krwawienie występuje po wykonanej procedurze to wymaga leczenia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia nie można zażywać aspiryny i leków przeciwzapalnych co najmniej 7-14 dni przed planowanym zabiegiem. Nadciśnienie jeżeli nie jest leczone może powodować krwawienie podczas lub po zabiegu. Stosowanie ziół oraz suplementów diety może także powodować wzrost ryzyka krwawienia. Nadmierna ilość krwi zgromadzona pod skórą (krwiak) może spowodować opóźnione gojenie i powstanie nieprawidłowych blizn.
 4. Infekcja – jest bardzo rzadkim powikłaniem po tego typu zagiegu. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczna dodatkowe leczenie.
 5. Uszkodzenie głębiej położonych struktur – Podczas zabiegu może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie. Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub na zawsze.
 6. Reakcje alergiczne – rzadko występują reakcje alergiczne na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są zwiazane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.  
 7. Przedłużone gojenie – Możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany.

 

Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych

Zazwyczaj usunięcie zmian skórnych ma na celu diagnozowanie zmiany i/ lub efekt estetyczny. Prognoza pooperacyjna jest zależna od rodzaju zmiany.

 

Czynniki zwiększające ryzyko powikłań ze strony pacjenta

Na ryzyko zabiegu mają wpływ stan ogólny chorego oraz choroby współistniejące oraz choroby przebyte. Na ryzyko infekcji, szczególnie narażenie są chorzy tuż po przebytych infekcjach, nosiciele bakterii (nos, gardło, zęby próchnicze, infekcje dróg moczowych, ginekologiczne, skóry i paznokci).    
Bliznowce pozabiegowe mogą tworzyć się u chorych ze skłonnościami do tego - blizny po wcześniejszych zabiegach. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko infekcji i gojenia rany pooperacyjnej.

 

Przygotowanie do zabiegu:

 • Przed zabiegiem należy wykonać badania krwi: morfologia oraz układ krzepnięcia  (APTT, PT)
 • Około 7-14 dni przed zabiegiem należy odstawić leki zwiększające ryzyko krwawienia: warfin i pochodne, preparaty kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, Acard)
 • Ograniczyć spożywanie alkoholu i kawy na około 24h przed zabiegiem
 • Zrezygnować z opalania oraz wizyt w solarium na około 2-3tyg. przed zabiegiem
 • Pacjenci z cienką, pergaminową skórą i dużą tendencją do siniaczenia około 7 dni przed zabiegiem mogą przyjmować  Rutinoscorbin, Cyclonamine w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia znacznego zasinienia  po zabiegu
 • W dniu zabiegu nie należy stosować preparatów natłuszczających oraz nawiązujących oraz powstrzymać się od nakładania makijażu w okolicy poddanej zabiegowi
 • Rano w dniu zabiegu należy  umyć okolicę operowaną łącznie ze wszelkich zabrudzeń, smarów, kurzu, lakieru do paznokci itd. oraz odkazić kilkukrotnie Ocatniseptem

 

Najważniejsze informacje po zabiegu:

 • Wieczorem w dniu zabiegu oraz dnia następnego należy powstrzymać się od nadmiernego wysiłku fizycznego, zalecana jest pozycja półleżąca na wznak z lekko uniesioną głową. Nadmierna aktywność, schylanie się, dźwignie oraz natężona praca wzrokowy w pierwszym tyg. po zabiegu sprzyjają nasileniu obrzęku pozabiegowemu oraz wydłużają czas gojenia.
 • Miejsce rany należy przemywać 2x dziennie preparatem odkażającym (np. Octanisept spray) delikatnie nie naciągając skóry tak aby rana się nie rozeszła. Niewskazane jest w tym czasie stosowanie żadnych maści i kremów.
 • Obrzęk, podbiegnięcia krwawe, zasinienie są naturalną reakcją. Pojawić się mogą w pierwszych dniach po zabiegu i ustępują samoistnie zwykłe w ciągu 10-14dni. W przypadku znacznego nasilenia zmian po zabiegu można zastosować preparaty uszczelniające ogólnie (Rutinoscorbin, Aescin, Wit. C) lub miejscowe (maść z heparyną, preparaty z Arnicą – stosowane tylko po usunięciu szwów)
 • Ból mogący pojawić się po zabiegu jest zwykle nieznaczny, pacjenci podają raczej wrażenie „ściągania” i na ogół nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych.
 • Szwy skórne zdejmowanie są około 7 dni po zabiegu. W miejscu cięcia pozostaje zaczerwienienie skóry, organizuje się blizna, która wymaga regularnego natłuszczania oraz delikatnego masażu. Można w tym celu zastosować preparaty przyspieszające gojenie (np. żel Contractubex, Cicatridina, Cicaplast, Silaurum)
 • Makijaż może być wykonywany około 7-14 dni po zdjęciu szwów.
 • W okresie około 3-4tyg. po zabiegu nie korzystamy z basenów, saun, kąpieli w naturalnych zbiornikach wodnych, nie przebywamy w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu.
 • Należy chronić skórę twarzy przed słońcem/solarium przez cały okres gojenie do momentu zaniku blizny, zwykle jest to okres 2-3 msc. lecz czas ten jest zmienny osobniczo i zależny od stanu zdrowia, kondycji skóry oraz miejscowych warunków anatomicznych. W okresie tym wskazane jest używanie kremów z filtrem UV.

 

Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające

W trakcie zabiegu operacyjnego może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nie uzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem.

 • Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pozabiegowym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych zabiegów, nie omawianych wcześniej z pacjentem.
 • Dodatkowe leczenie w przypadku wystąpienia powikłań tzn. wykonanie dodatkowej procedury lub zastosowanie innego leczenia.
 • Nawet kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich rzadko, należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę ich wyniku.