Usunięcie ganglionu, guzka lub torbieli

 

Informacja ogólna o zabiegu:

Ganglion nadgarstka przypomina sprężysty guz. Zawiera galaretowaty płyn. Jest objawem degeneracji więzadeł wskutek ich przeciążenia, urazu lub wrodzonej ich wiotkości. Występuje w wielu lokalizacjach – najczęściej na grzbiecie lub po stronie dłoniowej nadgarstka. Powodem operacji jest zwykle defekt kosmetyczny lub promieniujący od gangliona ból nasilający się przy wyproście i zgięciu oraz nadużywaniu używaniu ręki. Leczenie operacyjne polega na wycięciu podstawy gangliona z fragmentem torebki stawowej nadgarstka. 

 

Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej:

Operacja jest wykonywana w znieczuleniu regionalnym (odcinkowym dożylnym lub przewodowym). Operacja klasyczna polega na przecięciu skóry nad guzem i leżących pod nią tkanek, tak by dotrzeć do miejsca połączenia gangliona z torebką stawową. Ganglion wycina się z fragmentem torebki stawu nadgarstka oszczędzając więzadła, pozostawiając otwór w ścianie torebki stawu do samoistnego zamknięcia. 

Dalsza opieka pozabiegowa sprawowana jest ambulatoryjnie. Częstotliwość wizyt ustala lekarz opiekujący się Panią/Panem w poradni. Konieczna jest ścisła współpraca z lekarzem po zabiegu operacyjnym.

Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu zabiegu oraz okresu pozabiegowego Powinniście Państwo być świadomi, że zaiegb jest zawsze związana z ryzykiem powikłań, zarówno tych wymienionych w dalszej części tej zgody, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia. 

 

Opis innych dostępnych metod leczenia:

W każdym stadium choroby można spróbować leczenia nieoperacyjnego – zastrzykiem ze sterydów lub rehabilitacją i odciążaniem ręki. Jednak skuteczność leczenia operacyjnego jest dużo większa. 

 

Dające się przewidzieć następstwa zabiegu:

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony zespołu zabiegowegow czasie zabiegu i po nim może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu poozabiegowym u każdego pacjenta, jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych.

 • Blizny – Każde postępowanie chirurgiczne powoduje powstawanie blizn, które czasami nie są ładne. Nieprawidłowe blizny mogą powstawać na skórze lub dotyczyć głębiej położonych tkanek. Blizny mogą mieć kolor różniący się od koloru otaczającej skóry. W celu korekcji tych blizn może być konieczny zabieg.  Czasami dochodzi do powstawania małych skórnych torbieli w miejscu szwów.  
 • Ból po zabiegu ustępuje po paru godzinach – Przewlekły ból jest bardzo rzadkim powikłaniem. Po lekach przeciwbólowych nie wolno prowadzić samochodu, nie wolno podejmować ważnych decyzji, nie wolno pić alkoholu.
 • Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po zabiegu Jeżeli krwawienie występuje po zabiegu to wymaga szybkiego leczenia lub operacji. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia nie można zażywać aspiryny i leków przeciwzapalnych co najmniej 7-14 dni przed planowanym zabiegiem. Nadciśnienie jeżeli nie jest leczone może powodować krwawienie podczas lub po zabiegu. Stosowanie ziół oraz suplementów diety może także powodować wzrost ryzyka krwawienia. Nadmierna ilość krwi zgromadzona pod skórą (krwiak) może spowodować opóźnione gojenie i powstanie nieprawidłowych blizn. 
 • Infekcja – jest bardzo rzadkim powikłaniem po tego typu zabiegach. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczny dodatkowy zabieg. 
 • Uszkodzenie głębiej położonych struktur – Podczas zabiegu może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie. Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub na zawsze. 
 • Reakcje alergiczne – rzadko występują reakcje alergiczne na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są zwiazane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.  
 • Przedłużone gojenie – Możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany. 
 • Znieczulenie – Zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i śmierć. 
 • Wstrząs – występuje niezmiernie rzadko i związany jest z dużą utratą objętości krwi. Wymaga natychmiastowego leczenia. 

 

Powikłania odległe związane z proponowanym leczeniem zabiegowym:

 • Dolegliwości bólowe i obrzęk w miejscu operowanym wskutek podjęcia nadmiernego obciążania ręki lub podjęcia pełnego obciążania przed czasem wygojenia się torebki stawowej w miejscu operacji (minimum 2 miesiące) 
 • Unieruchomienie przez zrosty operowanych ścięgien z ograniczeniem ruchów nadgarstka lub palców poprzez całkowite zaniechanie używania ręki po operacji 
 • Czasowe lub trwałe zaburzenia czucia z miejscową bolesnością okolicy operowanej wynikające najczęściej z objęcia przez bliznę gojącą ranę jednej z drobnych gałęzi nerwów biegnących w skórze – rzadziej – jako wynik bezpośredniego uszkodzenia nerwu podczas operacji 
 • ”Nawrót” ganglionu mogący wynikać z przedwczesnego obciążenia operowanej ręki lub wytworzenia się kolejnego w miejscu sąsiadującym jako wynik przeciążenia lub degeneracji lub wrodzonej wiotkości więzadeł nadgarstka, czasami wskutek niedostatecznego wycięcia punktu wyjścia operowanego ganglionu 
 • Inne nieprzewidziane i nieopisane następstwa powyższego zabiegu operacyjnego, na które chirurg operujący nie miał wpływu 

 

Opis możliwych następstw w przypadku rezygnacji z proponowanego leczenia:

 • Ograniczenie ruchomości stawów palców 
 • Nasilenie dolegliwości bólowych. 

 

Czynniki zwiększające ryzyko powikłań ze strony pacjenta:

Na ryzyko zabiegu mają wpływ stan ogólny chorego oraz choroby współistniejące oraz choroby przebyte. Na ryzyko infekcji, szczególnie narażenie są chorzy tuż po przebytych infekcjach, nosiciele bakterii (nos, gardło, zęby próchnicze, infekcje dróg moczowych, ginekologiczne, skóry i paznokci).

Bliznowce pooperacyjne mogą tworzy się u chorych ze skłonnościami do tego - blizny po wcześniejszych zabiegach. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko infekcji i gojenia rany. U chorych z osłabioną odpornością lub zażywających leki immunosupresyjne istnieje większe ryzyko infekcji.

 

Przygotowanie do zabiegu:

 • Przed zabiegiem należy wykonać badania krwi: morfologia oraz układ krzepnięcia  (APTT, PT)
 • Około 7 dni przed zabiegiem należy odstawić leki zwiększające ryzyko krwawienia: warfin i pochodne, preparaty kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, Acard)
 • Ograniczyć spożywanie alkoholu i kawy na około 24h przed zabiegiem
 • Zrezygnować z opalania oraz wizyt w solarium na około 2-3tyg. przed zabiegiem
 • Pacjenci z cienką, pergaminową skórą i dużą tendencją do siniaczenia około 7 dni przed zabiegiem mogą przyjmować  Rutinoscorbin, Cyclonamine w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia znacznego zasinienia powiek po zabiegu
 • W dniu zabiegu nie należy stosować preparatów natłuszczających oraz nawiązujących oraz powstrzymać się od nakładania makijażu w okolicy poddanej zabiegowi
 • Rano w dniu zabiegu należy  umyć ręce łącznie z paznokciami ze wszelkich zabrudzeń, smarów, kurzu, lakieru do paznokci itd. oraz odkazić kilkukrotnie ręce Ocatniseptem

 

Najważniejsze informacje po zabiegu:

 • Rękę przez kilka dni można nosić rękę na temblaku. Zmniejszy to obrzęk dłoni i ból. Leżąc należy ułożyć rękę na poduszce. 
 • Przez kilka dni można odczuwać ból dłoni i drętwienia palców. 
 • W pierwszej dobie po zabiegu opatrunek może być trochę przekrwiony. 
 • Zmiana opatrunku nastąpi w pierwszej lub drugiej dobie po zabiegu- czas i miejsce ustali lekarz operujący. 
 • Od drugiego dnia po zabiegu Pacjent powinien zacząć ruszać palcami, na tyle, na ile pozwala opatrunek. Jest to bardzo ważne ze względu na to, aby nie doszło do sztywności palców a zarazem zapobiega powstaniu obrzęku dłoni. Należy również ćwiczyć łokieć i bark. 
 • Do czasu zdjęcia szwów należy starać się nie opuszczać dłoni w dzień i w nocy. 
 • Szwy zdejmowane są po 10-14 dniach od zabiegu. 
 • Wieczorem w dniu zabiegu oraz dnia następnego należy powstrzymać się od nadmiernego wysiłku fizycznego, zalecana jest pozycja półleżąca na wznak z lekko uniesioną głową. Nadmierna aktywność, schylanie się, dźwignie oraz natężona praca wzrokowy w pierwszym tyg. po zabiegu sprzyjają nasileniu obrzęku operacyjnego oraz wydłużają czas gojenia.
 • Miejsce rany należy przemywać 2x dziennie preparatem odkażającym (np. Octanisept spray) delikatnie nie naciągając skóry tak, aby rana się nie rozeszła. Niewskazane jest w tym czasie stosowanie żadnych maści i kremów.
 • Obrzęk, podbiegnięcia krwawe, zasinienie są naturalną reakcją. Pojawić się mogą w pierwszych dniach po zabiegu i ustępują samoistnie zwykłe w ciągu 10-14dni. W przypadku znacznego nasilenia zmian po zabiegu można zastosować preparaty uszczelniające ogólnie (Rutinoscorbin, Troxerutin) lub miejscowe (maść z heparyną, preparaty z Arnicą)
 • Ból mogący pojawić się po zabiegu jest zwykle nieznaczny, pacjenci podają raczej wrażenie „ściągania” i na ogół nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych.
 • W miejscu cięcia pozostaje zaczerwienienie skóry, organizuje się blizna, która wymaga regularnego natłuszczania oraz delikatnego masażu. Można w tym celu zastosować preparaty przyspieszające gojenie (np. żel Contractubex, Cicatridina, Cicaplast)
 • W okresie około 3-4 tyg. po zabiegu nie korzystamy z basenów, saun, kąpieli w naturalnych zbiornikach wodnych, nie przebywamy w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu.
 • Należy chronić skórę przed słońcem/solarium przez cały okres gojenie do momentu zaniku blizny pooperacyjne, zwykle jest to okres 2-3msc. lecz czas ten jest zmienny osobniczo i zależny od stanu zdrowia, kondycji skóry oraz miejscowych warunków anatomicznych. W okresie tym wskazane jest używanie kremów z filtrem UV.

 

Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające:

W trakcie zabiegu może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nie uzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem. 

 • Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pozabiegowym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych zabiegów, nie omawianych wcześniej z pacjentem. 
 • Dodatkowe leczenie w przypadku wystąpienia powikłań tzn. wykonanie dodatkowej procedury lub zastosowanie innego leczenia.
 • Nawet kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich rzadko, należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę ich wyniku.