Chirurgiczna plastyka powiek

 

Informacja ogólna o zabiegu:

Zabieg wiotkości powiek jest postępowaniem chirurgicznym mającym na celu poparawę wyglądu  zmienionej inwolucyjnie skóry powieki poprzez usunięcie nadmiaru skóry / mięśnia okrężnego z powiek górnych i/lub dolnych. Korekcja powiek nie usunie tzw. “kurzych łapek“, nie zmniejszy ciemnych sińców pod oczami, ani nie podniesie brwi. Plastyka powiek nie zatrzyma procesu starzenia. Zabieg ten ma jedynie na celu zmniejszenie ilości luźnej tkanki w okolicy oczu. Zabieg ten może być wykonywany jako pojedyncza procedura. Czasami jednak w celu uzyskania lepszego efektu ostatecznego konieczne jest zastosowanie technik łączonych (podniesienie brwii, zabiegi odwinięcia / podwinięcia powiek, liczne procedury laserowe i inne)

 

Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej / zabiegu:

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i ewentualnie w sedacji dożylnej. Po znieczuleniu i oznaczeniu markerem zakresu plastyki wycinany jest nadmiar tkanki powieki, następnie lekarz zszywa skórę powieki drobnymi szwami oraz zakłada niewielki opatrunek (oczy można otworzyć bezpośrednio po zabiegu, szpara powiekowa może być węższa ze względu na obrzęk). Czasami konieczne jest także wycięcie tzw. Przepukliny tłuszczu oczodołowego, która zewnętrznie manifestuje się jako obrzmienie powiek lub „worki” pod oczami. Powstająca blizna przebiega w naturalnym załamku powieki, z czasem w procesie reorganizacji staje się praktycznie niewidoczna. Cały zabieg trwa około 40-60min.

Ból, tkliwość, obrzęk oraz zasinienie są normalną, prawidłową reakcją poddanej zabiegowi okolicy. Szwy usuwane są zazwyczaj po 5-7 dniach od zabiegu. Ocena ostatecznego wyniku możliwa jest dopiero po 3-6 miesiącach za względu na utrzymujące się obrzęki. Trwałość zabiegu jest zmienna osobniczo i zależna od naturalnych procesów starzenia skóry.

Dalsza opieka pozabiegowa sprawowana jest ambulatoryjnie. Częstotliwość wizyt ustala lekarz opiekujący się Panią/Panem w poradni. Konieczna jest ścisła współpraca z lekarzem po zabiegu.

Powyższy opis dotyczy niepowikłanego i standardowego przebiegu zabiegu oraz okresu pozabiegowego powinniście Państwo być świadomi, że zabieg jest zawsze związany z ryzykiem powikłań, zarówno tych wymienionych w dalszej części tej zgody, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia. 

 

Opis innych dostępnych metod leczenia:

Alternatywne postępowanie może polegać na niewykonywaniu operacji korekcji plastyk skóry powiek.

 

Dające się przewidzieć następstwa zabiegu:

Pomimo dużego doświadczenia i staranności ze strony całego zespołu  w czasie zabiegu i po niem może dojść do powikłań, które przeważnie są natychmiast rozpoznawane i leczone. Wymienione powikłania mogą pojawić się w przebiegu pozabiegowym u każdego pacjenta, jednak ich ogólna częstość nie jest wysoka. Ich liczba zwiększa się u chorych na cukrzycę, pacjentów powtórnie operowanych i osób otyłych.

 1. Blizny – Każde postępowanie chirurgiczne powoduje powstawanie blizn, które czasami nie są ładne. Nieprawidłowe blizny mogą powstawać na skórze lub dotyczyć głębiej położonych tkanek. Blizny mogą mieć kolor różniący się od koloru otaczającej skóry. W celu korekcji tych blizn może być konieczne postępowaniue uzupełniające. Czasami dochodzi do powstawania małych skórnych torbieli w miejscu szwów.  
 2. Przebarwienie skóry /obrzęk – zasinienia skóry i obrzęk zawsze występują normalnie po plastyce powiek. Poddana zabiegowi okolica może wydawać się jaśniejsza lub ciemniejsza niż otaczająca skóra. Rzadko zdarza się jednak, że to przebarwienie skóry może utrzymywać się przez długi okrez czasu lub może pozostawać na zawsze.
 3. Asymetria - pewna asymetria twarzy i okolicy oczu występuje u większości ludzi. Różnice w wyglądzie twarzy, jej symetrii może także występować po zabiegu. Zabieg NIE koryguję asymetrii twarzy obecnej od urodzenia, związanej z predyspozycją genetyczną. Dodatkowa operacja może być konieczna w celu poprawy asymetrii.
 4. Odległe wyniki - Zmiana wyglądu powiek może być związana z wiekiem, odchudzaniem się lub tyciem, opalaniem się lub innymi zmianami w organizmie zachodzącymi niezależnie od procedury chirurgicznej. Zabieg wiotkości powiek nie zatrzyma procesu starzenia się skóry i nie powoduje, że rezultat pozostanie na zawsze. Dalsze leczenie lub kolejne zabiegi mogą być konieczne w celu utrzymania napięcia skóry przez kolejne lata.
 5. Ból po zabiegu ustępuje po paru godzinach – Przewlekły ból jest bardzo rzadkim powikłaniem. Po lekach przeciwbólowych nie wolno prowadzić samochodu, nie wolno podejmować ważnych decyzji, nie wolno pić alkoholu.
 6. Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po zabiegu. Jeżeli krwawienie występuje po wykonanej procedurze to wymaga leczenia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia nie można zażywać aspiryny i leków przeciwzapalnych co najmniej 7-14 dni przed planowanym zabiegiem. Nadciśnienie, jeżeli nie jest leczone może powodować krwawienie podczas lub po zabiegu. Stosowanie ziół oraz suplementów diety może także powodować wzrost ryzyka krwawienia. Nadmierna ilość krwi zgromadzona pod skórą (krwiak) może spowodować opóźnione gojenie i powstanie nieprawidłowych blizn. 
 7. Infekcja – jest bardzo rzadkim powikłaniem po tego typu zabiegu. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczna dodatkowe leczenie. 
 8. Uszkodzenie głębiej położonych struktur – Podczas zabiegu może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie. Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub trwałe.
 9. Reakcje alergiczne – rzadko występują reakcje alergiczne na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są zwiazane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.  
 10. Przedłużone gojenie – Możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany. 
 11. Znieczulenie – Zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i śmierć. 
 12. Wstrząs – występuje niezmiernie rzadko i związany jest z dużą utratą objętości krwi. Wymaga natychmiastowego leczenia. 

 

Czynniki ryzyka związane z operacją nadmiaru skóry powiek:

Na ryzyko zabiegu mają wpływ stan ogólny chorego oraz choroby współistniejące oraz choroby przebyte. Na ryzyko infekcji, szczególnie narażenie są chorzy tuż po przebytych infekcjach, nosiciele bakterii (nos, gardło, zęby próchnicze, infekcje dróg moczowych, ginekologiczne, skóry i paznokci).
Bliznowce pozabiegowe mogą tworzyć się u chorych ze skłonnościami do tego - blizny po wcześniejszych zabiegach. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko infekcji i gojenia rany pooperacyjnej. U chorych z osłabioną odpornością lub zażywających leki immunosupresyjne istnieje większe ryzyko infekcji. 

 

Powikłania z winy pacjenta:

Mogą mieć miejsce w następujących przypadkach: 

 • Niestosowania się pacjenta do zaleceń pooperacyjnych,
 • Nie zgłaszania się na wizyty kontrolne,
 • Nie przestrzegania odpowiedniej diety.
 • Zatajenia ważnych informacji medycznych.
 • Zatajenia swojego  stanu zdrowia, 
 • Zatajenia wszelkiego typu alergii,
 • Zatajenia trwającej terapii chorób przewlekłych,
 • Zatajenia istnienia ciąży,
 • Zatajenia przyjmowanych leków, 
 • Zatajenia przebytych zabiegów,
 • Zatajenia przebytych urazów.

 

Przeciwskazania do zabiegu:

 • Przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych takich jak: Warfin, Sintrom, Acenokumarol, Acard, Polocard, Aspiryna, Pradaxa, Xarelto, Ticlo, Aclotin, Dabigatran
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi
 • Skłonności do tworzenia bliznowców
 • Uczulenie na leki znieczulenia miejscowego
 • Nieustabilizowana cukrzyca, nadciśnienie, choroba tarczycy, astma i inne

 

Przygotowanie do zabiegu:

 • Przed zabiegiem należy wykonać badania krwi: morfologia oraz układ krzepnięcia  (APTT, PT)
 • Około 7 dni przed zabiegiem należy odstawić leki zwiększające ryzyko krwawienia: warfin i pochodne, preparaty kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, Acard)
 • Ograniczyć spożywanie alkoholu i kawy na około 24h przed zabiegiem
 • Zrezygnować z opalania oraz wizyt w solarium na około 2-3tyg. przed zabiegiem
 • Pacjenci z cienką, pergaminową skórą i dużą tendencją do siniaczenia około 7 dni przed zabiegiem mogą przyjmować  Rutinoscorbin, Cyclonamine w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia znacznego zasinienia powiek po zabiegu
 • W dniu zabiegu nie należy stosować preparatów natłuszczających oraz nawiązujących oraz powstrzymać się od nakładania makijażu w okolicy poddanej zabiegowi

Warto zaopatrzyć się w okulary p/słoneczne oraz żelowe kompresy chłodzące - przydadzą się w pierwszym okresie po operacji.

 

Najważniejsze informacje po zabiegu:

 • Bezpośrednio po zabiegu prowadzenia samochodu jest przeciwskazane.
 • Wieczorem w dniu zabiegu oraz dnia następnego należy powstrzymać się od nadmiernego wysiłku fizycznego, zalecana jest pozycja półleżąca na wznak z lekko uniesioną głową. Nadmierna aktywność, schylanie się, dźwignie oraz natężona praca wzrokowy w pierwszym tyg. po zabiegu sprzyjają nasileniu obrzęku operacyjnego oraz wydłużają czas gojenia.
 • Miejsce rany należy przemywać 2x dziennie preparatem odkażającym (np. Octanisept spray) delikatnie nie naciągając nadmiernie powieki tak aby rana się nie rozeszła. Niewskazane jest w tym czasie stosowanie żadnych maści i kremów na powieki.
 • Obrzęk, podbiegnięcia krwawe, zasinienie powiek są naturalną reakcją prawidłowo unaczynionej powieki. Pojawić się mogą w pierwszych dniach po zabiegu i ustępują samoistnie zwykłe w ciągu 10-14dni. W przypadku znacznego nasilenia zmian po zabiegu można zastosować preparaty uszczelniające ogólnie (Rutinoscorbin, Troxerutin) lub miejscowe (maść z heparyną, preparaty z Arnicą)
 • Zalecane jest stosowanie kompresów chłodzących na powieki 2-3 razy dziennie w celu zminimalizowania czasu obrzęku.
 • Ból mogący pojawić się po zabiegu jest zwykle nieznaczny, pacjenci podają raczej wrażenie „ściągania” powieki i na ogół nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych.
 • Szwy skórne zdejmowanie są około 7 dni po zabiegu. W miejscu cięcia pozostaje zaczerwienienie skóry, organizuje się blizna, która wymaga regularnego natłuszczania oraz delikatnego masażu. Można w tym celu zastosować preparaty przyspieszające gojenie (np. żel Contractubex, Cicatridina, Cicaplast)
 • Makijaż może być wykonywany około 7-14 dni po zdjęciu szwów.
 • W okresie około 3-4tyg. po zabiegu nie korzystamy z basenów, saun, kąpieli w naturalnych zbiornikach wodnych, nie przebywamy w pomieszczeniach o zwiększonym zapyleniu.
 • Należy chronić skórę twarzy przed słońcem/solarium przez cały okres gojenie do momentu zaniku blizny pooperacyjne, zwykle jest to okres 2-3msc. lecz czas ten jest zmienny osobniczo i zależny od stanu zdrowia, kondycji skóry oraz miejscowych warunków anatomicznych. W okresie tym wskazane jest używanie kremów z filtrem UV.

 

Możliwe postępowanie towarzyszące zabiegowi oraz okoliczności je uzasadniające:

W trakcie zabiegu może dojść do sytuacji wymagającej zastosowania dodatkowej procedury postępowania nie uzgodnionej przed zabiegiem z pacjentem. 

 • Wystąpienie komplikacji w trakcie zabiegu lub w okresie pozabiegowym może spowodować konieczność wykonania dodatkowych zabiegów, nie omawianych wcześniej z pacjentem. 
 • Dodatkowe leczenie w przypadku wystąpienia powikłań tzn. wykonanie dodatkowej procedury lub zastosowanie innego leczenia.
 • Nawet kiedy ryzyko wystąpienia powikłań nie jest duże i dochodzi do nich rzadko, należy liczyć się z możliwością ich wystąpienia i zabiegami mającymi na celu poprawę ich wyniku.